Blog

Is landbouw een vloek of een zegen, een boosdoener of een oplossing, een noodzakelijk kwaad of onze redding ? En hoe moet de landbouw zich ontwikkelen in de toekomst ? Is één landbouwsysteem zaligmakend ? Hoe garanderen we duurzame landbouw die leidt tot een leefbare planeet met een goede voedselvoorziening en een degelijk inkomen voor de land- en tuinbouwers. Lees hier de mening van onze gepassioneerde medewerkers.