Dirk Baets

Zorg dragen voor de landbouw van morgen

Om de toekomst van een duurzame landbouw veilig te stellen, moeten we heel veel zorg dragen. We moeten zorg dragen voor planet, people & profit. Zorg dragen ook voor het imago van onze sector. Stewardship (vertaal het gerust als het correct gebruik van gewasbeschermingsmiddelen) is cruciaal om op middellange en lange termijn onze ‘license to operate’ te blijven verdienen. Het is zorgen voor de landbouw van morgen – een verantwoordelijkheid die agro-industrie en landbouwers delen.
Dirk Baets, Sustainable Development Manager

WIJ ZORGEN VOOR DE DRIE P’S…

Duurzame landbouw, onze core business, omvat drie pijlers: de ecologische, de economische, en de sociale. Het vereist respect voor people, planet en profit.

People. Feit is dat we met lichaamsvreemde stoffen werken. We doen er alles aan om de blootstelling van de gebruiker (de operator exposure) tot een absoluut minimum te beperken. We beschermen ook de consument door ervoor te zorgen dat ons voedsel kwalitatief en gezond is.

Planet. Het is cruciaal dat de gewasbeschermingsproducten gebruikt worden zoals ze erkend zijn door de overheid om er zeker van te zijn dat ze geen risico vormen voor gebruiker en consument, maar evenmin voor alles wat ons omringt. Denk aan grond- en oppervlaktewater, maar ook aan bijen en andere bestuivers, nuttige insecten aan de rand van het veld, vogels…

Profit. Duurzaam aan landbouw doen, vraagt om investeringen. Als die de landbouwers niets opbrengen, blijft dat op lange termijn onmogelijk duren. De return on investment (ROI) is geen factor die we onder de mat mogen vegen. Economische rendabiliteit wordt vaak in het aspect duurzaamheid vergeten.

…MET DE GOEDE LANDBOUWPRAKTIJKEN…

Wat sommigen ook mogen beweren, landbouwers spuiten niet voor hun plezier. Gewasbeschermingsproducten zijn nuttig, maar niet gratis. Samen met de landbouwers stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat onze producten op een correcte manier gebruikt worden voor een optimaal effect.

Het bestrijden van onkruid, insecten of ziekten hoeft geen aanslag op het milieu te zijn. Tijdens infosessies en in workshops trachten we landbouwers bewust te maken om o.a. het oppervlaktewater te beschermen. Naast het vermijden van puntvervuiling op het bedrijf en het verminderen van erosie en afspoeling in het veld is het promoten van het gebruik van antidriftdoppen een belangrijk aspect.  Spuiten met grovere druppels zorgt voor een betere gewaspenetratie waardoor het doelwit beter bereikt wordt en voorkomt tegelijk het wegwaaien van de spuitnevel. Zo komen de producten enkel terecht op het  te behandelen gewas en niet op plaatsen  waar ze niet thuishoren. Op die manier respecteren we de biodiversiteit en sparen we de nuttige planten en insecten naast het veld, de zogenaamde non-target planten en organismen. Het is maar één voorbeeld van de Goede Landbouwpraktijken.

  1 van 14  :

…EN INNOVATIE

In onze adviezen rond duurzame landbouw, stimuleren we ook het gebruik van nieuwe technieken zoals precisielandbouw. Dat vraagt van de landbouwer een flinke financiële inspanning (de aankoop van een gps kost al snel 25.000 euro), dus is het zaak om de rendabiliteit aan te tonen. Op de Bayer Forward Farm in Huldenberg, een onafhankelijk gerund akkerbouwbedrijf, heeft de familie Peeters deze stap gezet. Als de landbouwer gewasbeschermingsproducten gebruikt, heeft hij door de automatische afsluiting van de secties van zijn spuitmachine nergens overlap en kan hij met taakkaarten variabel gaan spuiten in functie van de gewasdensiteit of de variabiliteit van de bodem. Hij optimaliseert op die manier de toepassing van de producten, waardoor zijn kostprijs daalt, het milieu ontlast wordt en zijn opbrengst stijgt. Dit is het principe van meer met minder.

Waar zit onze commerciële logica? Zagen we de tak waarop we zitten niet door als we landbouwers helpen om minder van onze producten te gebruiken? Denk even terug aan ons uitgangspunt: stewardship zorgt ervoor dat we ook morgen en overmorgen onze producten nog kunnen verkopen. En dus moeten we oog hebben voor duurzaamheid, digitalisering en precisielandbouw omarmen en onze voortschrijdende inzichten in de praktijk brengen.

…EN ZO ZORGEN WIJ VOOR MORGEN

Tegen 2050 moeten we de voedselproductie verdubbelen om 9 à 10 miljard mensen te kunnen voeden. Op hetzelfde areaal. Zonder een innovatiegedreven en duurzame landbouw is dat een onmogelijke opdracht. In de afgelopen 50 jaar zijn we er in geslaagd om per oppervlakte-eenheid onze voedselproductie meer dan te verdubbelen (x 2.5). Maar slagen we in de uitdaging voor de volgende decennia? Met nieuwe technieken die razendsnel evolueren, ben ik ervan overtuigd dat dit haalbaar is.

Dirk Baets
Sustainable Development Manager
Bayer Crop Science