Roundup®PowerTurbo

Niet-selectief blad-herbicide voor de bestrijding van éénjarige en overblijvende grassen en tweezaadlobbigen onkruiden

Erkenningsnummer:
10096P/B
Actieve stof:
480 g/l glyfosaat
Formuleringstype:
SL (Met water mengbaar concentraat)
Eigenschappen:

Roundup PowerTurbo : meer, zeker, schoon

  • Uitstekende formulering
  • Korte wachttijd voor grondbewerking
  • Zeer effectief, bij verschillende weersomstandigheden
  • Na 1 uur al regenvast
  • Zeer goede mengbaarheid
  • Minder afhankelijk van waterhardheid
  • Minder onderhevig aan drift

Roundup PowerTurbo is een niet-selectief blad-herbicide voor de bestrijding van éénjarige en overblijvende grassen en tweezaadlobbigen zoals: kweekgras, riet, fioringras, aardappelopslag, klein hoefblad, akkerdistel, akkermunt, veenwortel, zegge, kleefkruid, muur, varkensgras e.a..

Minder gevoelig zijn: paardestaart, klaver- en wikkesoorten en moerasandoorn.  Mossen worden niet bestreden. Het middel wordt door de bladeren opgenomen en naar de ondergrondse delen getransporteerd. Bij de bespuiting moet daarom een flink ontwikkelde, groene onkruidbegroeiing aanwezig zijn, vrij van schimmelziekten / insectenvraat en niet bedekt zijn door modder of mest. Mogelijk voldoet de werking op onkruiden die aan droogte lijden niet aan de verwachtingen.

Roundup PowerTurbo wordt na contact met de grond snel geïnactiveerd en afgebroken.

Drift moet ten allen tijde vermeden worden. Na behandeling de percelen /oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd. Het product mag niet worden gebruikt op gewassen voor zaaizaadproductie of brouwgerst, aangezien dit de kieming kan belemmeren.

Drift moet ten allen tijde vermeden worden. Na behandeling de percelen /oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

Het product mag niet worden gebruikt op gewassen voor zaaizaadproductie of brouwgerst, aangezien dit de kieming kan belemmeren.

Verpakking:
15 l - 200 l
Productdetails:
Voor gedetailleerde informatie verwijzen we naar het etiket.
Handelsmerk:

Roundup® PowerTurbo is een gedeponeerd handelsmerk van de Bayer groep

Packaging description:

Aanbevelingen:

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Voor verdere productinformatie met inbegrip van gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg www.fytoweb.be

Toepassingen

Na de recente wijziging van de erkenning moeten de toepassingen en dosissen nog worden bijgewerkt op onze site. 
Raadpleeg www.fytoweb.be voor meer informatie.

Downloads

MSDS Roundup PowerTurbo
» Download (384 KB)
Etiket Roundup PowerTurbo
» Download (9.8 MB)