Roundup® ++

Roundup® ++ is een niet-selectief bladherbicide voor de bestrijding van éénjarige en overblijvende grassen en tweezaadlobbigen.

Erkenningsnummer:
9856P/B
Actieve stof:
glyfosaat 360 g/l 
Formuleringstype:
SL (Met water mengbaar concentraat)
Eigenschappen:
  • Roundup® ++: Uitstekende formulering
  • Korte wachttijd voor grondbewerking
  • Zeer effectief, bij verschillende weersomstandigheden
  • Na 1 uur regenvast
  • Zeer goede mengbaarheid
  • Minder afhankelijk van waterhardheid
  • Minder onderhevig aan drift

Roundup® ++ is een niet-selectief blad-herbicide voor de bestrijding van éénjarige en overblijvende grassen en tweezaadlobbigen zoals: kweekgras, riet, fioringras, aardappelopslag, klein hoefblad, akkerdistel, akkermunt, veenwortel, zegge, kleefkruid, muur, varkensgras e.a..

Minder gevoelig zijn: paardestaart, klaver- en wikkesoorten en moerasandoorn.  Mossen worden niet bestreden. Het middel wordt door de bladeren opgenomen en naar de ondergrondse delen getransporteerd. Bij de bespuiting moet daarom een flink ontwikkelde, groene onkruidbegroeiing aanwezig zijn, vrij van schimmelziekten / insectenvraat en niet bedekt zijn door modder of mest. Mogelijk voldoet de werking op onkruiden die aan droogte lijden niet aan de verwachtingen.

Roundup® ++ wordt na contact met de grond snel geïnactiveerd en afgebroken.

Drift moet ten allen tijde vermeden worden.


Verpakking:
20L
Productdetails:
Voor gedetailleerde informatie verwijzen we naar het etiket.
Handelsmerk:

Roundup® ++ is een gedeponeerd handelsmerk van de Bayer groep

Packaging description:

Aanbevelingen:

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Voor verdere productinformatie met inbegrip van gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg www.fytoweb.be

Toepassingen

GewasTer bestrijding vanDosis
Aardappelen(open lucht) Onkruiden
2-4 l/ha, voor opkomst van de teelt, op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/teelt
Abrikozenbomen(open lucht) Onkruiden2-4 l/ha, bespuiting tussen bomen in dezelfde rij zonder het gewas te raken, op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/12 maanden
Alle teeltenOnkruiden

- 2-4 l/ha plaatselijke bespuiting tussen de rijen zonder het gewas te raken, op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/teelt

- 3,3-5,5 l/10 l/ha aanstrijken op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/teelt
De toepassing met handmatige onkruidstrijker is niet toegelaten.


Alle teeltenHoutige planten

60 ml/100 m², aanstrijken of bespuiting tot afdruipen, op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/teelt
De toepassing met handmatige onkruidstrijker is niet toegelaten.

Alle teeltenOpslag en scheuten

100 ml/5 l/100 m², aanstrijken op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/teelt
De toepassing met handmatige onkruidstrijker is niet toegelaten.

Alle teelten

Japanse duizendknoop, Sachalinse duizendknoop en Boheemse duizendknoop

9-10 l/ha, injectie, op ontwikkelde onkruiden, aan het einde van het groeiseizoen
1 toepassing/teelt

Appelbomen(open lucht) Onkruiden2-4 l/ha, bespuiting tussen bomen in dezelfde rij zonder het gewas te raken, op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/12 maanden
Bosuien(lente-ui)
(open lucht) Onkruiden
2-4 l/ha, voor opkomst van de teelt, op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/teelt
Druivelaars(voor wijnproductie en tafeldruiven)
(open lucht) Onkruiden
2-4 l/ha, bespuiting tussen struiken in dezelfde rij zonder het gewas te raken, op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/12 maanden
Gazons en grasvelden(open lucht) Onkruiden

2-4 l/ha, voor het plaatselijk doodspuiten van de graszode alvorens delen ervan te vernieuwen.
1 toepassing/12 maanden

Golfterreinen(open lucht) Onkruiden2-4 l/ha, voor het plaatselijk doodspuiten van de graszode alvorens delen ervan te vernieuwen.
1 toepassing/12 maanden
Grasland-weiland(open lucht) Onkruiden
2-4 l/ha, voor het plaatselijk doodspuiten van de graszode alvorens delen ervan te vernieuwen.
1 toepassing/12 maanden
Kersen- en kriekenbomen(open lucht) Onkruiden
2-4 l/ha, bespuiting tussen bomen in dezelfde rij zonder het gewas te raken, op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/12 maanden

Kerstsparren(niet bestemd voor consumptie)
(open lucht) Onkruiden
2-4 l/ha, plaatselijke bespuiting op ontwikkelde onkruiden. Op aanplantingen van meer dan 2 jaar, in de herfst na verhouting van de jonge scheuten.
1 toepassing/12 maanden
Kerstsparren(niet bestemd voor consumptie)
(open lucht)
Eenjarige grasachtige onkruiden en eenjarige tweezaadlobbige onkruiden
2 l/ha, plaatselijke bespuiting op ontwikkelde onkruiden. Op aanplantingen van meer dan 2 jaar, in de herfst na verhouting van de jonge scheuten.
1 toepassing/12 maanden
Kweepeerbomen(open lucht) Onkruiden2-4 l/ha, bespuiting tussen bomen in dezelfde rij zonder het gewas te raken, op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/12 maanden
Maïs(behalve suikermaïs)
(open lucht) Onkruiden
2-4 l/ha, voor opkomst van de teelt, op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/teelt
Mispelbomen(open lucht) Onkruiden2-4 l/ha, bespuiting tussen bomen in dezelfde rij zonder het gewas te raken, op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/12 maanden
Niet verharde permanent onbeteelde terreinenOnkruiden2-4 l/ha, plaatselijke bespuiting op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/12 maanden
Niet verharde permanent onbeteelde terreinenEenjarige grasachtige onkruiden en eenjarige tweezaadlobbige onkruiden2 l/ha, op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/12 maanden
Niet verharde permanent onbeteelde terreinenHoutige planten60 ml/5 l/100 m², aanstrijken of bespuiting tot afdruipen, op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/12 maanden.
De toepassing met handmatige onkruidstrijker is niet toegelaten.
Niet verharde permanent onbeteelde terreinenOpslag en scheuten100 ml/5 l/100 m², aanstrijken op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/12 maanden
De toepassing met handmatige onkruidstrijker is niet toegelaten.
Perenbomen(open lucht) Onkruiden2-4 l/ha, bespuiting tussen bomen in dezelfde rij zonder het gewas te raken, op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/12 maanden
Perzik- en nectarinebomen(open lucht) Onkruiden2-4 l/ha, bespuiting tussen bomen in dezelfde rij zonder het gewas te raken, op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/12 maanden
Pruimenbomen(open lucht) Onkruiden2-4 l/ha, bespuiting tussen bomen in dezelfde rij zonder het gewas te raken, op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/12 maanden
Suikerbieten(open lucht) Onkruiden
2-4 l/ha, voor opkomst van de teelt, op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/teelt

Tijdelijk onbeteelde landbouwgrondenOnkruiden2-4 l/ha, plaatselijke bespuiting op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/12 maanden

Tijdelijk onbeteelde landbouwgrondenEenjarige grasachtige onkruiden en eenjarige tweezaadlobbige onkruiden
2 l/ha, op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/12 maanden
Tijdelijk onbeteelde landbouwgrondenHoutige planten
60 ml/5 l/100 m², aanstrijken of bespuiting tot afdruipen, op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/12 maanden
De toepassing met handmatige onkruidstrijker is niet toegelaten.
Tijdelijk onbeteelde landbouwgrondenOpslag en scheuten100 ml/5 l/100 m², aanstrijken op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/12 maanden
De toepassing met handmatige onkruidstrijker is niet toegelaten.
Uien(drooggeoogste)
(open lucht) Onkruiden
2-4 l/ha, voor opkomst van de teelt, op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/teelt
Voederbieten(open lucht) Onkruiden
2-4 l/ha, voor opkomst van de teelt, op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/teelt