Roundup® PowerMax

Niet-selectief blad-herbicide voor de bestrijding van éénjarige en overblijvende grassen en tweezaadlobbigen onkruiden

Erkenningsnummer:
10086P/B
Actieve stof:
480 g/l glyfosaat
Formuleringstype:
SL (Met water mengbaar concentraat)
Eigenschappen:
  • Roundup® PowerMax: Uitstekende formulering
  • Korte wachttijd voor grondbewerking
  • Zeer effectief, bij verschillende weersomstandigheden
  • Na 1 uur regenvast
  • Zeer goede mengbaarheid
  • Minder afhankelijk van waterhardheid
  • Minder onderhevig aan drift

Roundup® PowerMax is een niet-selectief blad-herbicide voor de bestrijding van éénjarige en overblijvende grassen en tweezaadlobbigen zoals: kweekgras, riet, fioringras, aardappelopslag, klein hoefblad, akkerdistel, akkermunt, veenwortel, zegge, kleefkruid, muur, varkensgras e.a..

Minder gevoelig zijn: paardestaart, klaver- en wikkesoorten en moerasandoorn.  Mossen worden niet bestreden. Het middel wordt door de bladeren opgenomen en naar de ondergrondse delen getransporteerd. Bij de bespuiting moet daarom een flink ontwikkelde, groene onkruidbegroeiing aanwezig zijn, vrij van schimmelziekten / insectenvraat en niet bedekt zijn door modder of mest. Mogelijk voldoet de werking op onkruiden die aan droogte lijden niet aan de verwachtingen.

Roundup® PowerMax wordt na contact met de grond snel geïnactiveerd en afgebroken.

Drift moet ten allen tijde vermeden worden.

Verpakking:
5 l – 15 l – 200 l – 640 l
Productdetails:
Voor gedetailleerde informatie verwijzen we naar het etiket.
Handelsmerk:
Roundup® PowerMax is een gedeponeerd handelsmerk van de Bayer groep
Packaging description:

Aanbevelingen:

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Voor verdere productinformatie met inbegrip van gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg www.fytoweb.be

Toepassingen

GewasTer bestrijding vanDosis
Aardappelen(open lucht) Onkruiden
1,5 - 3 l/ha voor opkomst bespuiting op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/teelt
Alle teelten

Onkruiden

- 1,5 - 3 l/ha, plaatselijke bespuiting tussen de rijen zonder het gewas te raken op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/teelt

- 2,5 - 4,13 l/10 l/ha door aanstrijken op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/teelt
De toepassing met handmatige onkruidstrijker is niet toegelaten.

Alle teeltenHoutige planten

45 ml/100 m² door aanstrijken of bespuiten tot afdruipen op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/teelt
De toepassing met handmatige onkruidstrijker is niet toegelaten.

Alle teeltenOpslag en scheuten

75 ml/5 l/100 m² door aanstrijken op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/teelt
De toepassing met handmatige onkruidstrijker is niet toegelaten.

Alle teeltenJapanse duizendknoop,
Sachalinse duizendknoop,
Boheemse duizendknoop

6,75 - 7,5 l/ha, door injectie, op ontwikkelde onkuiden, einde van het groeiseizoen
1 toepassing/teelt

Bosuien

(lente-ui) 

(open lucht) Onkruiden

1,5 - 3 l/ha, voor opkomst bespuiting op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/teelt
Gazons en grasvelden

(open lucht) Onkruiden

1,5 - 3 l/ha, voor het plaatselijk doodspuiten van de graszode alvorens delen ervan te vernieuwen
1 toepassing/12 maanden

Golfterreinen

(open lucht) Onkruiden

1,5 - 3 l/ha, voor het plaatselijk doodspuiten van de graszode alvorens delen ervan te vernieuwen
1 toepassing/12 maanden

Grasland-weiland(open lucht) Onkruiden
1,5 - 3 l/ha, voor het plaatselijk doodspuiten van de graszode alvorens delen ervan te vernieuwen
1 toepassing/12 maanden

Kerstsparren(niet bestemd voor consumptie) (open lucht) Onkruiden 1,5 - 3 l/ha, plaatselijke bespuiting op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/12 maanden
Kerstsparren(niet bestemd voor consumptie) (open lucht) Eenjarige grasachtige onkruiden en eenjarige tweezaadlobbige onkruiden 1,5 l/ha, bespuiting op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/12 maanden
Maïs

(behalve suikermaïs) 

(open lucht) Onkruiden

1,5 - 3 l/ha, voor opkomst bespuiting op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/teelt
Niet verharde permanent onbeteelde terreinen

Onkruiden

1,5 - 3 l/ha plaatselijke bespuiting op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/12 maanden

Niet verharde permanent onbeteelde terreinen

Eenjarige grasachtige onkruiden en eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

1,5 l/ha, bespuiting op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/12 maanden

Niet verharde permanent onbeteelde terreinen

Houtige planten

45 ml/5 l/100 m², aanstrijken of bespuiten tot afdruipen op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing//12 maanden.
De toepassing met handmatige onkruidstrijker is niet toegelaten

Niet verharde permanent onbeteelde terreinen

Opslag en scheuten

75 ml/5 l/100 m², aanstrijken op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/12 maanden
De toepassing met handmatige onkruidstrijker is niet toegelaten

Spoorwegen

Onkruiden

1,5 - 3 l/ha, plaatselijke bespuiting op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/12 maanden

SpoorwegenEenjarige grasachtige onkruiden en eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

1,5 l/ha, bespuiting op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/12 maanden

SpoorwegenHoutige planten

45 ml/5 l/100 m², aanstrijken of bespuiten tot afdruipen op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/12 maanden
De toepassing met handmatige onkruidstrijker is niet toegelaten

Spoorwegen

Opslag en scheuten

75 ml/5 l/100 m² aanstrijken op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/12 maanden
De toepassing met handmatige onkruidstrijker is niet toegelaten

Suikerbieten(open lucht) Onkruiden
1,5 - 3 l/ha, voor opkomst bespuiting op ontwikkelde onkruiden. 1 toepassing/teelt.
Tijdelijk onbeteelde landbouwgronden

Onkruiden

1,5 - 3 l/ha, plaatselijke bespuiting op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/12 maanden

Tijdelijk onbeteelde landbouwgrondenEenjarige grasachtige onkruiden en eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

1,5 l/ha, bepuiting op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/12 maanden

Tijdelijk onbeteelde landbouwgrondenHoutige planten

45 ml/5 l/100 m², aanstrijken of bespuiten tot afdruipen op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/12 maanden
De toepassing met handmatige onkruidstrijker is niet toegelaten

Tijdelijk onbeteelde landbouwgronden

Opslag en scheuten

75 ml/5 l/100 m², aanstrijken op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/12 maanden
De toepassing met handmatige onkruidstrijker is niet toegelaten

Uien

(Drooggeoogste) 

(open lucht) Onkruiden

1,5 - 3 l/ha, voor opkomst bespuiting op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/teelt
Verharde permanent onbeteelde terreinen

Onkruiden

1,5 - 3 l/ha plaatselijke bespuiting op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/12 maanden

Verharde permanent onbeteelde terreinen

Eenjarige grasachtige onkruiden en eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

1,5 l/ha, bespuiting op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/12 maanden

Verharde permanent onbeteelde terreinen

Houtige planten

45 ml/5 l/100 m², aanstrijken of bespuiten tot afdruipen op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/12 maanden
De toepassing met handmatige onkruidstrijker is niet toegelaten

Verharde permanent onbeteelde terreinen

Opslag en scheuten

75 ml/5 l/100 m², aanstrijken op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/12 maanden
De toepassing met handmatige onkruidstrijker is niet toegelaten

Voederbieten(open lucht) Onkruiden
1,5 - 3 l/ha, voor opkomst bespuiting op ontwikkelde onkruiden
1 toepassing/teelt