Roundup®PowerMax

Niet-selectief blad-herbicide voor de bestrijding van éénjarige en overblijvende grassen en tweezaadlobbigen.

Erkenningsnummer:
10086P/B
Actieve stof:
Glyfosaat 480 g/l 
Formuleringstype:
SL (Met water mengbaar concentraat)
Eigenschappen:

Roundup PowerMax : meer, zeker, schoon

  • Uitstekende formulering dankzij het Transorb II systeem
  • Korte wachttijd voor grondbewerking
  • Zeer effectief, bij verschillende weersomstandigheden
  • Na 1 uur al regenvast
  • Zeer goede mengbaarheid
  • Minder afhankelijk van waterhardheid
  • Minder onderhevig aan drift

Roundup PowerMax is een niet-selectief blad-herbicide voor de bestrijding van éénjarige en overblijvende grassen en tweezaadlobbigen zoals: kweekgras, riet, fioringras, aardappelopslag, klein hoefblad, akkerdistel, akkermunt, veenwortel, zegge, kleefkruid, muur, varkensgras e.a.

Minder gevoelig zijn: paardestaart, klaver- en wikkesoorten en moerasandoorn.  Mossen worden niet bestreden. Het middel wordt door de bladeren opgenomen en naar de ondergrondse delen getransporteerd. Bij de bespuiting moet daarom een flink ontwikkelde, groene onkruidbegroeiing aanwezig zijn, vrij van schimmelziekten / insectenvraat en niet bedekt zijn door modder of mest.  Mogelijk voldoet de werking op onkruiden die aan droogte lijden niet aan de verwachtingen.

Roundup PowerMax wordt na contact met de grond snel geïnactiveerd en afgebroken.

Drift moet ten allen tijde vermeden worden. Na behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd. Het product mag niet worden gebruikt op gewassen voor zaaizaadproductie of brouwgerst, aangezien dit de kieming kan belemmeren.

Verpakking:
5 l (4 x 5 l) - 15 l - 200 l - 640 l
Productdetails:
Voor gedetailleerde informatie verwijzen we naar het etiket.
Handelsmerk:
Roundup® PowerMax is een gedeponeerd handelsmerk van de Bayer groep
Packaging description:

Aanbevelingen:

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Voor verdere productinformatie met inbegrip van gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg www.fytoweb.be

Toepassingen

Na de recente wijziging van de erkenning moeten de toepassingen en dosissen nog worden bijgewerkt op onze site. 
Raadpleeg www.fytoweb.be voor meer informatie.