Banteng® TCMax

Selectief na-opkomst herbicide in maïs tegen éénjarige grassen en éénjarige tweezaadlobbige onkruiden.

Erkenningsnummer:
10209P/B
Actieve stof:
foramsulfuron 30 g/l (3,21%)
thiencarbazone-methyl 10 g/l (1,02 %)
cyprosulfamide (beschermstof) 15 g/l (1,53%)
Formuleringstype:
Olie dispersie (OD)
Eigenschappen:
- Foramsulfuron is een sulfonylureumverbinding, die hoofdzakelijk door het blad en in mindere mate via de wortels wordt opgenomen. De groei van de onkruiden wordt verhinderd binnen enkele dagen na de toepassing. De werking wordt zichtbaar door verbleking van de onkruiden. Het onkruid wordt kort nadien bruin, om geleidelijk aan volledig af te sterven.
- Thiencarbazone-methyl werkt door verhindering van het ALS-enzyme. Het wordt zowel langs de wortels als door de bladeren opgenomen. De groei van de onkruiden wordt vlug gestopt en binnen enkele dagen verbleken de onkruiden om geleidelijk aan volledig te verdwijnen (na 2-4 weken).
- Cyprosulfamide: beschermstof (safener) verzekert de veiligheid voor de behandelde maïs, door ervoor te zorgen dat de actieve stof in de te beschermen maïs snel wordt afgebroken.
Verpakking:
3 l (4 x 3 l)
Productdetails:
Voor gedetailleerde informatie verwijzen we naar het etiket.
Handelsmerk:
Banteng® is een gedeponeerd handelsmerk van de Bayer groep
Packaging description:

Aanbevelingen:

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Voor verdere productinformatie met inbegrip van gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg www.fytoweb.be

Toepassingen

GewasTer bestrijding vanDosis
Maïs(behalve suikermaïs)(open lucht) éénjarige grassen en éénjarige tweezaadlobbige onkruiden1,5 l/ha

Downloads

Etiket Banteng
» Download (2 MB)
MSDS Banteng TCMax
» Download (349 KB)