Flint® 50 WG

Fungicide voor appel, peer, aardbeien, sierplanten, sierbomen en -heesters.

Erkenningsnummer:
9144P/B
Actieve stof:
trifloxystrobin 50%
Formuleringstype:
Waterdispergeerbaar granulaat (WG)
Eigenschappen:
Flint is een fungicide op basis van een strobilurine. Het product heeft een sterk effect op een breed spectrum van ziekten. Flint is speciaal geschikt voor een preventieve bestrijding van schurft en meeldauw (witziekte) in appel- en perenbomen. Afhankelijk van de groeisnelheid en de weersomstandigheden moet een interval van 7 - 10 dagen gehanteerd worden. Het product heeft een sterke affiniteit met het plantenweefsel. Door het mesostemisch effect wordt het middel gebonden aan de waslaag. Herverdeling treedt op na herbevochtiging en door dampwerking. Een deel van het product dringt door het plantenweefsel waardoor een translaminaire werking ontstaat.
Het product dient te worden toegepast op een droog gewas.
Verpakking:
600 g (12 x 600 g)
Productdetails:
Voor gedetailleerde informatie verwijzen we naar het etiket.
Handelsmerk:
Flint® 50 WG is een gedeponeerd handelsmerk van de Bayer groep
Packaging description:

Aanbevelingen:

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Voor verdere productinformatie met inbegrip van gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg www.fytoweb.be

Toepassingen

GewasTer bestrijding vanDosisWachttijd
Aardbeien(productie-, selectie- en vermeerderingsveld)(onder bescherming) echte meeldauw150 g/ha
1 d
Aardbeien(productie-, selectie- en vermeerderingsveld)(open lucht) echte meeldauw150 g/ha
3 d
Appels(open lucht) schurft, echte meeldauw88 g/ha
verticale haag

14 d

Peren(open lucht) zwartvruchtrot, roest, schurft, echte meeldauw88 g/ha
verticale haag

14 d

Sierbomenschurft10 g/100 l water 
Sierheestersschurft10 g/100 l water 
Sierplantenechte meeldauw, hagelschotziekte15 g/100 l water