Attribut®

Selectief na-opkomst herbicide in wintertarwe en triticale.

Erkenningsnummer:
9288P/B
Actieve stof:
propoxycarbazone-natrium 70 %
Formuleringstype:
Wateroplosbaar granulaat (SG)
Eigenschappen:
  • De actieve stof wordt door het blad en door de wortels opgenomen. 
  • Propoxycarbazone-Natrium is actief door remming van het acetolactaat synthase enzyme (ALS-inhibitie). 
  • Spectrum: Attribut is werkzaam tegen de meest voorkomende onkruidgrassen in wintertarwe en triticale: duist, windhalm en kweekgras.
    Attribut is ook actief tegen kruisbloemigen, o.a. herik. Om het werkingsspectrum op breedbladige onkruiden te verbreden, moet een specifiek herbicide tegen dicotyle onkruiden, toegevoegd worden.
Verpakking:
300 g (20 x 300 g)
Productdetails:
Voor gedetailleerde informatie verwijzen we naar het etiket.
Handelsmerk:
Attribut® is een gedeponeerd handelsmerk van de Bayer groep
Packaging description:

Aanbevelingen:

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Voor verdere productinformatie met inbegrip van gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg www.fytoweb.be

Toepassingen

GewasTer bestrijding vanDosis
Triticale(open lucht) duist, windhalm, kweekgras, kruisbloemigen60 g/ha
Wintertarwe(open lucht) duist, windhalm, kweekgras, kruisbloemigen60 g/ha

Downloads

Etiket Attribut
» Download (3.3 MB)
MSDS Attribut
» Download (316 KB)