Aliette® WG

Systemisch fungicide en plantversterker voor gebruik in peren- en appelbomen en hop.

Erkenningsnummer:
8692P/B
Actieve stof:
fosethyl 80%
Formuleringstype:
Waterdispergeerbaar granulaat (WG)
Verpakking:
12 kg (1 x 12 kg)
Productdetails:
Voor gedetailleerde informatie verwijzen we naar het etiket.
Handelsmerk:
Aliette® WG is een gedeponeerd handelsmerk van de Bayer groep.
Opmerking:
In onderstaande lijst van toepassingen vindt u in eerste instantie alleen de meer courante teelten. Voor een compleet overzicht van alle mogelijke toepassingen van dit product, gelieve het etiket te raadplegen.
Packaging description:

Aanbevelingen:

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Voor verdere productinformatie met inbegrip van gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg www.fytoweb.be

Toepassingen

GewasTer bestrijding vanDosisWachttijd
Aardbeien(productieveld en selectie- en vermeerderingsveld) rood wortelrot, stengelbasisrot5 kg/ha 
Appels(open lucht) ter vermindering van infectiedruk door bacterievuur2,5 kg/ha haag

28 d

Hop(open lucht) valse meeldauw2,8 kg/ha haag

14 d

Peren(open lucht) bloembotsterfte en/of ter vermindering van infectiedruk door bacterievuur2,5 kg/ha haag

28 d

Witloofwortelen(open lucht) phytophthora cryptogea5 kg/ha

14 d

Downloads

Etiket Aliette
» Download (105 KB)
MSDS Aliette
» Download (390 KB)