Gordium® Star

Selectief herbicide in wintertarwe, winterspelt, winterrogge en wintertriticale.

Erkenningsnummer:
11043P/B
Actieve stof:
iodosulfuron-methyl-natrium 3,3%
thiencarbazone-methyl 2,5%
mefenpyr-diethyl 15%
Formuleringstype:
Water dispergeerbaar granulaat (WG)
Verpakking:
600 g (10 x 600 g)
Productdetails:
Voor gedetailleerde informatie verwijzen we naar het etiket.
Handelsmerk:
Gordium® Star is een gedeponeerd handelsmerk van de Bayer groep
Packaging description:

Aanbevelingen:

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Voor verdere productinformatie met inbegrip van gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg www.fytoweb.be

Toepassingen

GewasTer bestrijding vanDosis
Rogge(winterrogge) (open lucht) (incl zaadproductie) raaigras, wilde haver, éénjarige tweezaadlobbige onkruiden en kleefkruid0,3 kg/ha + Actirob® B 1 l
Rogge(winterrogge) (open lucht) (incl zaadproductie) windhalm, vogelmuur0,2 kg/ha + Actirob® B 1 l
Spelt(winterspelt) (open lucht) (incl zaadproductie) raaigras, wilde haver, éénjarige tweezaadlobbige onkruiden en kleefkruid0,3 kg/ha + Actirob® B 1 l
Spelt(winterspelt) (open lucht) (incl zaadproductie) windhalm, vogelmuur0,2 kg/ha + Actirob® B 1 l
Triticale(wintertriticale) (open lucht) (incl zaadproductie) raaigras, wilde haver, éénjarige tweezaadlobbige onkruiden en kleefkruid0,3 kg/ha + Actirob® B 1 l
Triticale(wintertriticale) (open lucht) (incl zaadproductie) windhalm, vogelmuur0,2 kg/ha + Actirob® B 1 l
Wintertarwe(open lucht) (incl zaadproductie) raaigras, wilde haver, éénjarige tweezaadlobbige onkruiden en kleefkruid0,3 kg/ha + Actirob® B 1 l
Wintertarwe(open lucht) (incl zaadproductie) windhalm, vogelmuur0,2 kg/ha + Actirob® B 1 l

Downloads

Etiket Gordium Star
» Download (130 KB)
MSDS Gordium Star
» Download (295 KB)