Yearling®

Fungicide voor de behandeling van koolzaad.

Erkenningsnummer:
11190P/B
Actieve stof:
prothioconazole 125 g/l (11,8 %)
fluopyram 125 g/l (11,8 %)
Formuleringstype:
Suspo-emulsie (SE)
Verpakking:
5 l (4 x 5 l)
Productdetails:
Voor gedetailleerde informatie verwijzen we naar het etiket.
Handelsmerk:
Yearling® is een gedeponeerd handelsmerk van de Bayer groep
Packaging description:

Yearling

Aanbevelingen:

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Voor verdere productinformatie met inbegrip van gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg www.fytoweb.be

Toepassingen

GewasTer bestrijding vanDosisWachttijd
Koolzaad(open lucht) sclerotiënrot, alternaria1 l/ha

56 d

Downloads

Yearling brand tag
Etiket Yearling
» Download (1.9 MB)
MSDS Yearling
» Download (326 KB)