Chekker®

Selectief na-opkomst herbicide in wintertarwe, zomertarwe, wintergerst, zomergerst, winterrogge, zomerrogge, triticale en spelt.

Erkenningsnummer:
9366P/B
Actieve stof:
amidosulfuron 12,5 %
iodosulfuron-methyl-natrium 1,25 %
mefenpyr-diethyl (beschermstof) 12,5 %
Formuleringstype:
Water dispergeerbaar granulaat (WG)
Eigenschappen:
- Amidosulfuron en iodosulfuron-methyl-natrium zijn sulfonylureumverbindingen.
Deze actieve stoffen worden hoofdzakelijk langs het blad opgenomen en in mindere mate via de wortels. De groei van de onkruiden wordt verhinderd binnen enkele uren na de toepassing. De werking wordt na 1 tot 2 weken zichtbaar door verbleking van de onkruiden. Het onkruid wordt kort nadien bruin, om geleidelijk aan volledig te verdwijnen (na 4-6 weken).
- Mefenpyr-diethyl: beschermstof (safener) verzekert de veiligheid voor behandelde granen door ervoor te zorgen dat de actieve stoffen in het behandelde graangewas snel worden afgebroken.
Verpakking:
600 g (10 x 600 g)
Productdetails:
Voor gedetailleerde informatie verwijzen we naar het etiket.
Handelsmerk:
Chekker® is een gedeponeerd handelsmerk van de Bayer groep
Aanbevelingen:

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Voor verdere productinformatie met inbegrip van gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg www.fytoweb.be

Toepassingen

GewasTer bestrijding vanDosis
Rogge(open lucht) tweezaadlobbige onkruiden (zie etiket)200 g/ha
Spelt(open lucht) tweezaadlobbige onkruiden (zie etiket)200 g/ha
Triticale(open lucht) tweezaadlobbige onkruiden (zie etiket)200 g/ha
Wintergerst(open lucht) tweezaadlobbige onkruiden (zie etiket)200 g/ha
Wintertarwe(open lucht) tweezaadlobbige onkruiden (zie etiket)200 g/ha
Zomergerst(open lucht) tweezaadlobbige onkruiden (zie etiket)200 g/ha
Zomertarwe(open lucht) tweezaadlobbige onkruiden (zie etiket)200 g/ha

Downloads

Etiket Chekker
» Download (421 KB)
MSDS Chekker
» Download (261 KB)