De graanteelt en duurzame onkruidbestrijding

In Engeland, Frankrijk en Duitsland worden we reeds gedurende enkele jaren geconfronteerd met resistentie tegen grassen in de graanteelt.

In België bemerken we eveneens een toename van moeilijk te bestrijden duist en windhalm.

Bayer CropScience neemt zijn verantwoordelijkheid op in het duurzaam beheer van graanherbiciden, om op die manier de werkzaamheid van haar producten op lange termijn voor u te blijven garanderen.

Daarom werden er op diverse locaties in Belgie afgelopen jaren demonstratie-proefvelden aangelegd.

Onkruidbestrijdingsprogramma’s en teeltmaatregelen werden er gedurende meerdere jaren geëvalueerd op hun bestrijdingsdoeltreffendheid.

Dit laat ons toe om u concrete anti-resistentie oplossingen te bieden.

De volgende 7 aandachtspunten kunnen we naar voor brengen via onze huidige kennis binnen het kader van toekomstgerichte onkruidbeheersing :

Teeltrotatie

Doelstelling
Teeltrotatie als instrument in de strijd tegen onkruiden.

Principe
Pas de langst mogelijke teeltrotatie toe (minimum drie jaar) met wortel-/knolgewassen en granen in afwisseling. Integreer minstens één voorjaarsteelt om de vier jaar.

Vals zaaibed

Doelstelling
Onkruiden maximaal vernietigen vóór de start van de teelt.

Principe
Gebruik de periode tussen twee teelten om de grond te bewerken zodat een maximum aantal onkruiden opkomen.
Vervolgens mechanisch of chemisch de opgekomen onkruiden vernietigen vooraleer de teelt in te zaaien.

Ploegen

Doelstelling
De voorraad aan kiemklare onkruidzaden terugdringen.

Principe
De onkruidzaden worden ondergegraven tot op een diepte van 10-25 cm. Eenmaal ze diep genoeg ondergewerkt zijn, kunnen ze niet meer ontkiemen en zullen ze geleidelijk aan afsterven.
Via voorjaarsteelt en ploegen kunnen de grassen gereduceerd worden met gemiddeld 90% !

 

Programma onkruidbestrijding

Doelstelling
Maximale doeltreffendheid beogen.

Principe
Onkruidbestrijding in het najaar gevolgd door een behandeling in het voorjaar. Hierbij wordt gebruik gemaakt van producten met verschillende werkingswijzen.
Een programma wordt aanbevolen bij aanwezigheid van moeilijk te bestrijden of resistente grassen en bij vroege inzaai.

Afwisseling werkwijzen

Doelstelling
Resistentievorming beperken en vertragen.

Principe
Afwisselen van gewasbeschermingsmiddelen met verschillende werkingswijzen zowel binnen de rotatie als binnen de teelt.

Dosissen respecteren

Doelstelling
Maximaliseren van de doeltreffendheid van de onkruidbestrijdingsmiddelen.

Principe
Respecteren van de aanbevolen dosissen in functie van de onkruiden, de teeltstadia of de toepassingsperiodes.

Toepassingsvoorwaarden

Doelstelling
Maximale doeltreffendheid beogen.

Principe
Behandeling uitvoeren bij de ideale toepassingsvoorwaarden :
• temperatuur
• luchtvochtigheid
• stadium van de onkruiden
• afstelling van de sproeimachine

Duurzame Onkruidbestrijding