Duurzaamheid in een succesvol aardappelbedrijf continu verbeteren

Hof ten Bosch is een rendabel landbouwbedrijf dat premium aardappelen produceert die tot chips worden verwerkt. Tegelijkertijd implementeren Jan en Josse Peeters de volgende duurzame landbouwpraktijken:

Bodemvruchtbaarheid behouden en bodemerosie beperken

De vruchtbaarheid van de bodem blijft bewaard dankzij een vierjaarlijkse gewasrotatie met aardappelen, tarwe, suikerbieten en tarwe. Als groenbemester wordt gele mosterd gebruikt. Het risico op erosie en afspoeling wordt met 90% verlaagd door het aanbrengen van drempeltjes tussen de aardappelruggen.

Gecertificeerd, gezond pootgoed gebruiken

Deze aardappelen zijn vrij van virale en bacteriële plantenziekten en bieden een uitstekende groeikracht, een goede kieming, grotere oogsten en hoge opbrengstmogelijkheden.

De principes van ziekte- en resistentiemanagement volgen

Gecertificeerd pootgoed dat vrij is van virale en bacteriële plantenziekten en biedt een uitstekende groeikracht, een goede kieming, grotere oogsten en hoge opbrengstmogelijkheden.

De neveneffecten van landbouwpraktijken op aanpalende teelten minimaliseren

Het effect van landbouwpraktijken op de omgeving wordt doeltreffend beperkt door oppervlakte-erosie en oppervlaktedrift te minimaliseren door het gebruik van drempeltjes en anti-erosietechnieken zoals niet-kerende grondbewerkingen. Om drift naar de omgeving te beperken wordt er gebruik gemaakt van luchtmengdoppen met drift reducerende eigenschappen in combinatie met lage windsnelheden en de lokale weersvoorspellingen.

Aardappelen oogsten en bewaren om hun hoge kwaliteit te behouden

Op Hof ten Bosch wordt deze doelstelling bereikt door de schilontwikkeling 2-3 weken vóór het oogsten via chemische loofdoding te verbeteren; door de aardappelen met stevige schil in droog weer en bij een temperatuur van minstens 15 °C mechanisch te oogsten; door de aardappelen voorzichtig te behandelen, waarbij de maximale valhoogte 5 cm bedraagt om kneuzingen te voorkomen; en door de aardappelen gedurende 8-9 maanden na het oogsten onder ideale omstandigheden in een goed geïsoleerde ruimte bij 4 °C te bewaren.