Nativo® 75 WG

Fungicide ter bestrijding van ziekten in sluitkool, bloemkool, broccoli en spruitkool, wortel en pastinaak, prei, raap, koolraap, wortelpeterselie, knol- en bleekselder, schorseneer, druiven en bosuien.

Erkenningsnummer:
9484P/B
Actieve stof:
trifloxystrobin 25 %
tebuconazol 50 %
Formuleringstype:
Waterdispergeerbaar granulaat (WG)
Eigenschappen:
NATIVO 75 WG combineert de unieke eigenschappen van 2 fungiciden:
- Tebuconazol behoort tot de triazolen en kenmerkt zich door zijn snelle opname door de bladeren en nadien een trage en regelmatige verspreiding in het gewas. Systemisch fungicide met een preventieve maar vooral curatieve en eradicante werking.
- Trifl oxystrobin behoort tot de strobilurines. Door zijn unieke mesostemische eigenschappen wordt trifl oxystrobin gebonden aan de waslaag. Herverdeling treedt op na herbevochtiging en door dampwerking. Een deel van het product dringt door het plantenweefsel waardoor een translaminaire werking ontstaat. Trifl oxystrobine heeft een sterke preventieve en langdurige werking op een breed spectrum van ziekten.
Verpakking:
1 kg (10 x 1 kg)
Productdetails:
Voor gedetailleerde informatie verwijzen we naar het etiket.
Handelsmerk:
Nativo® 75 WG is een gedeponeerd handelsmerk van de Bayer groep
Opmerking:
In onderstaande lijst van toepassingen vindt u in eerste instantie alleen de meer courante teelten. Voor een compleet overzicht van alle mogelijke toepassingen van dit product, gelieve het etiket te raadplegen.
Packaging description:

Aanbevelingen:

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Voor verdere productinformatie met inbegrip van gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg www.fytoweb.be

Toepassingen

GewasTer bestrijding vanDosisWachttijd
Bleekselder(open lucht) bladvlekkenziekte300 g/ha

21 d

Bloemkool(open lucht) spikkelziekte, alternaria, zwartevlekkenziekte, echte meeldauw, witte roest360 g/ha

21 d

Broccoli(open lucht) spikkelziekte, alternaria, zwartevlekkenziekte, echte meeldauw, witte roest360 g/ha

21 d

Druiven(voor wijnproductie)(open lucht) echte meeldauw90 g/ha haag

35 d

Knolselder(open lucht) bladvlekkenziekte300 g/ha

21 d

Koolraap(open lucht) echte meeldauw, spikkelziekte, alternaria, zwarte vlekkenziekte360 g/ha

21 d

Pastinaak(open lucht) echte meeldauw, alternaria en sclerotiënrot300 g/ha

21 d

Prei(open lucht) preiroest, papiervlekkenziekte, purpervlekkenziekte360 g/ha

21 d

Rapen(open lucht) echte meeldauw, spikkelziekte, alternaria, zwarte vlekkenziekte360 g/ha

21 d

Rode kool(open lucht) spikkelziekte, alternaria, zwartevlekkenziekte, echte meeldauw, witte roest360 g/ha

21 d

Savooikool(open lucht) spikkelziekte, alternaria, zwartevlekkenziekte, echte meeldauw, witte roest360 g/ha

21 d

Schorseneren(open lucht) echte meeldauw, witte roest360 g/ha

21 d

Sierplanten** (niet houtachtigen, niet bestemd voor consumptie) calonectria en japanse roest36 g/100 l 
Spitskool(open lucht) spikkelziekte, alternaria, zwartevlekkenziekte, echte meeldauw, witte roest360 g/ha

21 d

Spruitkool(open lucht) spikkelziekte, alternaria, zwartevlekkenziekte, echte meeldauw, witte roest360 g/ha

21 d

Witte kool(open lucht) spikkelziekte, alternaria, zwartevlekkenziekte, echte meeldauw, witte roest360 g/ha

21 d

Wortelen(open lucht) echte meeldauw, alternaria en sclerotiënrot300 g/ha

21 d

Wortelpeterselie(consumptie wortelen)(open lucht) echte meeldauw, alternaria en sclerotiënrot300 g/ha

21 d

** GEBRUIKEN CONFORM ARTIKEL 51 EG 1107/2009

Het gebruik van Nativo WG® in deze teelt(en) is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen weinig of geen werkzaamheids- en/of fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Downloads

Etiket Nativo
» Download (394 KB)
MSDS Nativo
» Download (345 KB)