Sigma® Flex

Selectief na-opkomst herbicide in wintertarwe, zomertarwe, winterrogge, triticale en spelt ter bestrijding van grassen en tweezaadlobbige onkruiden.

Erkenningsnummer:
10623P/B
Actieve stof:
mesosulfuron-methyl 4,5%
propoxycarbazone-natrium 6,75%
mefenpyr-diethyl 9% (beschermstof)
Formuleringstype:
Water dispergeerbaar granulaat (WG)
Verpakking:
1,5 kg (4 x 1,5 kg)
Productdetails:
Voor gedetailleerde informatie verwijzen we naar het etiket.
Handelsmerk:
Sigma® Flex is een gedeponeerd handelsmerk van Bayer
Packaging description:

Aanbevelingen:

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Voor verdere productinformatie met inbegrip van gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg www.fytoweb.be

Toepassingen

GewasTer bestrijding vanDosis
Rogge(open lucht) gevoelige duist en windhalm, straatgras, éénjarige tweezaadlobbige onkruiden0,2 kg/ha
+ Actirob® B 1 l
Spelt(open lucht) gevoelige duist en windhalm, straatgras, éénjarige tweezaadlobbige onkruiden0,2 kg/ha
+ Actirob® B 1 l
Spelt(open lucht) moeilijk te bestrijden duist en windhalm, raaigras en wilde haver0,33 kg/ha
+ Actirob® B 1 l
Triticale(open lucht) gevoelige duist en windhalm, straatgras, éénjarige tweezaadlobbige onkruiden0,2 kg/ha
+ Actirob® B 1 l
Triticale(open lucht) moeilijk te bestrijden duist en windhalm, raaigras en wilde haver0,33 kg/ha
+ Actirob® B 1 l
Wintertarwe(open lucht) gevoelige duist en windhalm, straatgras, éénjarige tweezaadlobbige onkruiden0,2 kg/ha
+ Actirob® B 1 l
Wintertarwe(open lucht) moeilijk te bestrijden duist en windhalm, raaigras en wilde haver0,33 kg/ha
+ Actirob® B 1 l
Zomertarwe(open lucht) gevoelige duist en windhalm, straatgras, éénjarige tweezaadlobbige onkruiden0,2 kg/ha
+ Actirob® B 1 l

Downloads

Etiket Sigma Flex
» Download (2 MB)
MSDS Sigma Flex
» Download (344 KB)