Lege fytoverpakkingen

AgriRecover haalt bij alle betrokken professionele gebruikers de lege verpakkingen van fytosanitaire producten op.

De verpakkingen worden opgehaald door gespecialiseerde en erkende firma's. Het inzamel- en verwerkingssysteem van AgriRecover omvat de volgende operaties:

- Het onmiddellijk uitspoelen van de verpakkingen bij het gebruik van het product en de opslag van de lege, gespoelde verpakkingen op het landbouwbedrijf in speciale verzamelzakken;
- Het inzamelen van de verpakkingen;
- De land- en tuinbouwers brengen de lege verpakkingen naar inzamelpunten. Hier komen gespecialiseerde firma's de lege verpakkingen ophalen voor recuperatie;
- De ophaling op de exploitatiesite van de grote loonsproeiers;
- De ophaling van vaten van meer dan 60 liter op de industriële exploitatiesites;
- Het transport en de verwerking van de verpakkingen.

België bezit het wereldrecord met meer dan 80% aan gerecupereerde verpakkingen van 1998 tot 2001 en van meer dan 90% daarna, van de landen die de inzameling en verwerking van dergelijke verpakkingen organiseren.

Inzamelpunt zoeken 

 

OPHAALCAMPAGNE: HOE JUIST SORTEREN EN SPOELEN?