dinsdag, 21 november 2023

Vergunning van glyfosaat met tien jaar verlengd

Op 11 November stemden de lidstaten in het Beroepscomité van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders (SCoPAFF) over het voorstel van de Europese Commissie om de vergunning van glyfosaat met tien jaar te verlengen.

Opnieuw, na een eerdere stemming vorig maand, stemde een meerderheid van de Europese lidstaten vóór het voorstel van de Commissie, maar de vereiste gekwalificeerde meerderheid (65%) om het voorstel aan te nemen of te verwerpen werd niet bereikt. Zeven lidstaten, waaronder Nederland, België en Frankrijk , hebben zich onthouden tijdens deze stemming. De Europese Commissie hakt nu de knoop door en bevestigt dat ze glyfosaat opnieuw zal goedkeuren voor gebruik in de EU voor nog eens 10 jaar. Deze beslissing steunt op eerdere positieve adviezen die de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) uitbrachten.

Statement Bayer Crop Science

De hernieuwde goedkeuring van glyfosaat zal landbouwers en andere gebruikers in de Europese Unie blijven voorzien van een belangrijke technologie voor een geïntegreerde aanpak van onkruidbeheer, wat essentieel is voor duurzame landbouwpraktijken en voedselproductie. Ons geloof in de veiligheid van glyfosaat is sterk. Dit herbicide wordt al bijna 50 jaar met succes gebruikt in Europa en over de hele wereld.

Bij Bayer Crop Science is het onze ambitie om op een transparante manier en op basis van wetenschappelijk onderbouwde argumentatie deel te nemen aan dit debat. We hebben dit dan ook gedaan tijdens het volledige proces.

 

Meer informatie

Meer informatie over het besluit van de Europese Commissie vindt u hier (Engels)

Een uitgebreide reactie van de groep glyfosaatproducerende bedrijven, staat op deze plek